onsdag 31 december 2014

Fåtöljen


Fåtöljen.

Kaninen Ida vaknade. Gäspade och sträckte på sig. Hon satte sig upp, och såg sig kring. Hon hade ett gult nattlinne. Hennes kläder låg i fåtöljen. Bytte till en röd kjol. Och en rosa blus. Knästrumpor. Vita och röda. Tog på tennisskorna. Det var svalt på golvet. Katten Jam låg på sin plats och sov. Morrhåren rörde sig. Han drömmer nog om möss, tänkte hon. Tom och Agnes sov i sängarna. Det var tidig morgon, ute på ön. Hon tittade till barnen. De sov lugnt i sina sängar. Gick tillbaks in i sovrummet. Kaminens lucka stod öppen. Några förkolnade vedträn låg på botten. Vedkorgen var halvfull. Hon gick ut i köket, och fortsatte till verandan. Hennes skål var inte helt tom. En halv morot fanns där. Hon mumsade. Solen stod ännu lågt. Fönsterväxterna trivdes. Det var pelargonier, röda och rosa. Två vita. Hon satte sig bekvämt, medan hon väntade på Tom och Jam. Katten Jam vaknade. Gäspade och krökte rygg. Sträckte på sig, så att klorna kom ut. Hans kläder låg i fåtöljen. Tog av pyjamasen, och satte på en grå tröja. Shorts och sockar. Svarta. Tennisskorna. Gick ut i köket, och vidare till verandan. ”Hurra”, utbrast Ida. De kramades. Jam ville berätta om en bok han höll på med. Religion var ett av Jams favoritämnen. 

Han berättade. De kosmiska analyserna utgör enligt Martinus en andlig vetenskap om de eviga livslagarna. Religionen såväl som vetenskapen har spelat en avgörande roll i människans utveckling, men förmår inte ge svar på de eviga frågorna. I Martinus livsverk får läsaren en logisk förklaring på vad som egentligen döljer sig bakom de symboliska berättelserna i Bibeln. Den moderna människan nöjer sig inte med att tro utan söker vetenskapliga svar på frågor om livet och döden. Martinus visar att tillvarons grundton är kärlek och att allt i sin djupaste analys är mycket gott. Intressant, tyckte Ida. Tom vaknade. Gäspade och sträckte på sig. Reste sig upp, och såg sig kring. Idas plats var tom. Jams likaså. Han tog av nattröjan, och bytte till en ny. Grön. Tog på shortsen, och sockar. Träningsskorna med kardborreband. Gick ut i köket. ”Hurra”, utbrast Ida. De kramades, alla tre. Jam ville berätta om sin bok för Tom. Han började. År nittonhundra tjugoett fick dansken Martinus Thomsen genom en intuitiv upplevelse en djupgående inblick i livets mysterium. I sitt stora verk Livets Bog, samt i en rad kompletterande böcker, ger han en fascinerande förklaring och lösning på livsgåtan. Martinus kosmologi är ingen religion. I slutet av sitt fysiska jordeliv kom Martinus emellertid till insikten att hela hans samlade författarskap skulle få titeln ”Tredje Testamentet”. 

Därmed visar Martinus den nära anknytning hans texter har till kristendomens kärleksbudskap, men medan den kristna religionen vilar på förmågan att tro, kan man säga att kosmologin kräver förmåga och vilja till ett tänkande bortom vanans begränsningar med logiken som kompass. I Martinus samlade verk presenteras en intellektuell förklaringsmodell av tillvaron som visar att tillvarons grundton är kärlek. Verket är fritt tillgängligt för alla som har glädje av det. Det riktar sig till den fria sökaren och kan inte bindas i någon form av sekt eller förening. Jam var i gasen. Intressant, tyckte Tom. Det är bra att du inte bara tänker på Urantiaboken, men nu undrar jag om ni är hungriga? Vi är vrålhungriga, svarade Jam. Tom samlade in de tomma skålarna, och ställde dem i diskhon. Han öppnade kylskåpsdörren, och rotade. Han hittade kattmat, och mjölk till Jam. Serverade. Där fanns också en potatis till Ida. Hon fick den. Han satte på kaffevatten. Morötterna fanns i uthuset. Innan du går ut vill jag prata lite mer om boken, sade Jam. Prata du, svarade Tom. 

Jam talade. Varje levande väsen är djupast sett ett andligt väsen, höjt över tid och rum. Genom reinkarnationsprincipen har vi förmågan att ständigt återfödas i den fysiska världen och göra erfarenheter här. Dessa erfarenheter är av största värde vare sig de är av behaglig eller obehaglig natur, eftersom de är grunden för den utveckling som allt levande är underkastat. Genom kontrastprincipen förklaras det varför det finns mörker och ljus, primitivitet och genialitet, kärlek och hat, likväl som det finns natt och dag, sommar och vinter etc. Ingenting kan upplevas utan att man också upplevt dess motsats. Intressant, tyckte Tom. Nu måste jag gå ut och hämta Idas morot. Han öppnade ytterdörren, och hakade upp den mot väggen. Solen hade börjat värma. Han gick runt huset, och in i uthuset. I ett skåp låg tåliga grönsaker. Han tog ett tiotal morötter och lade i en medhavd väska. Framför uthuset fanns ett grönsaksland. Det var uppbyggt konstgjort. Stenar i en fyrkant, och dit hämtad jord. Ordentligt gödslat. Där växte bra. Dill, persilja, och gräslök. Potatis för skoj. Tom gick tillbaka. Ni verkar glada, sade han till de två. Vi är lyckliga, slutade de små!

måndag 29 december 2014


På.

Kaninen Ida vaknade. Gäspade och sträckte på sig. Satte sig upp, och såg sig kring. Katten Jam sov i sin bädd. Tom sov bredvid sin Agnes. Hon hade sitt röda nattlinne med volanger. Kläderna låg i fåtöljen. Gick upp och bytte till en röd kjol, och en rosa blus. Knästrumpor. Vita och röda. Tog på tennisskorna. Det var svalt på golvet. Satte upp håret i tofsar. Gick ut i köket, och fortsatte till verandan. Skålen var tom. Hon tänkte på sina egendomliga drömmar. Jam tyckte att hon borde gå i psykoterapi. Ida tänkte på psykoterapi. Hon tänkte på Sigmund Freud, och hans tankar. Teorins grund är att det finns en omedveten mening och avsikt bakom människans föreställningar och handlingar. Som behandlingsmetod är psykoanalys en hjälp till inre förändring och frigörelse från invanda livsmönster, vilket ger möjlighet att möta livets svårigheter och ta ansvar för sitt eget liv. Psykoanalytiska tankegångar har fått stort inflytande såväl inom behandlingsarbete som i den samhälleliga och kulturella debatten. Bakom människors upplevelser och handlingar finns ofta omedvetna fantasier, föreställningar, önskningar och inre konflikter. I psykoanalys får analysanden hjälp att förstå mer av dem, inte minst genom förståelsen av vad som sker i relationen mellan psykoanalytiker och analysand. 

I samspelet mellan dem gestaltas och speglas bland annat analysandens upplevelser och känslor från betydelsefulla relationer i barndomen. Genomarbetningen av dessa ibland smärtsamma känslor leder till ökad självinsikt. Psykoanalys är en djupgående och långsiktig behandling, som bedrivs tre till fem gånger i veckan. Analysanden ligger ner och uppmanas att så fritt som möjligt delge psykoanalytikern sina tankar och känslor. Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi bygger på psykoanalytisk teori. I psykoterapi träffas terapeut och patient vanligen mindre ofta än i psykoanalys och målsättningen är mer begränsad än i psykoanalys. Ida såg sig kring. Hon längtade efter Tom och Jam. Fönsterblommorna behövde vatten. Hon gick ut i köket, och hämtade vatten. Vattnade pelargonierna. De var röda, och rosa. En var vit. De hade inte fått vatten på länge. Solen stod lågt, och hade inte börjat värma ännu. Hon satte sig bekvämt, och väntade på de andra. Jam vaknade. Gäspade, och krökte rygg. Sträckte på sig, så att klorna kom ut. Kläderna låg i fåtöljen. Tog av pyjamasen, och tog på en tunn tröja, och shortsen. Sockar och träningsskor. Gick ut i köket. ”Hurra”, utbrast Ida. De kramades. Gick ut på verandan. Jams skålar var tomma. Ida berättade om sina konstiga drömmar. 


Jam höll på med en bok om Freud. Han berättade. Det finns de som ser analysen som en nästan övernaturlig väg till själslig frid och lycka. Och det finns de som betecknar den som nonsens och självbedrägeri. Avsikten är att beskriva vad psykoanalys är. Det är viktigt att komma ihåg att psykoanalys inte är en enhetlig teori utan snarare ett samlingsbegrepp för ett stort antal olika teorier med vissa gemensamma inslag. Redan under Sigmund Freuds tid i seklets början var det så. Han presenterade en rad skilda teorier till exempel om drömmar, drifter och ångest, och han lade fram nya versioner av dem under intryck av nya kliniska erfarenheter. Och efter Freud spred sig psykoanalysen i flera geografiska och teoretiska riktningar. Idag finns det sålunda ett flertal olika psykoanalytiska synsätt. Deras företrädare är oeniga i vissa avseenden, men de hålls ändå samman av en handfull grundläggande antaganden. Intressant, sade Ida. Tom vaknade. Gäspade och sträckte på sig. Satte sig upp, och såg sig kring. Kysste Agnes på pannan. Kläderna låg i fåtöljen. Han gick upp, och tog av nattröjan. Satte på en ny, sockar och shortsen. Träningsskorna. Gick ut i köket. 

”Hurra”, utbrast Ida. De kramades. Är ni hungriga, frågade han de små? Vrålhungriga, svarade Jam. Tom samlade in skålarna, och ställde dem i disken. Öppnade kylskåpsdörren, och rotade fram mat till Ida. Kattmaten var slut. Satte på kaffevatten. Ida berättade om det samtal hon och Jam haft. De hade talat om det omedvetna. Den första grundidén kan säkert verka främmande för de allra flesta som ger sig tid att fundera litet över den. Var och en av oss kan räkna upp massor med handlingar som vi har utfört bara idag och som vi inte har menat något särskilt med. Här kommer då psykoanalysens andra grundidé in. Den är att det finns psykiska skeenden som vi normalt är helt omedvetna om, men som inte desto mindre påverkar vårt sätt att handla. Med andra ord, det finns omedvetna föreställningar, fantasier, meningar och önskningar, låt oss helt enkelt kalla dem tankar, bakom det vi gör. Ida ville börja gå i terapi. Helst riktig analys. Intressant, tyckte Tom, men nu måste jag hämta kattmat till Jam. Han serverade Ida sin mat, och mjölk till Jam. Vänta en stund, sade Tom. Han gick upp på vinden. I ett skåp däruppe fanns konserver. Längst in stod kattmaten. Han tog fem burkar med sig ned. Ni verkar vara vänner? Vi är de bästa vänner, slutade de små!

söndag 28 december 2014

Karl


Karl.

Kaninen Ida vaknade. Gäspade och sträckte på sig. Satte sig upp och såg sig kring. Katten Jam sov lugnt på sin plats. Det bara ryckte i morrhåren. Han drömmer nog om möss, tänkte hon. Hon hade ett rött nattlinne, med volanger. Hennes kläder låg på stolen. Hon reste sig upp, och bytte till en rosa blus, och en röd kjol. Vita knästrumpor. Tennisskor. Det var kyligt på golvet. Hon gick ut i köket. Fortsatte till verandan. Hennes skål var tom. Solen stod lågt. Den hade inte börjat värma ännu. Fönsterväxterna trivdes. Pelargonier, röda och rosa. En vit. Ida tänkte på diskussionen de haft igår kväll. Att Katten Jam var grön politiskt var ingen nyhet. Tom var mer obestämd. Själv stod nog Ida till vänster. Hon hade läst de viktiga skrifterna i ämnet. Få tänkare har haft en så stor politisk betydelse som Karl Marx. Denne tyske ekonom och filosof anses än idag vara en av de främsta kännarna av den industriella ekonomin, och den främsta kritikern av det kapitalistiska systemet. Marx var bosatt i England och fick därmed bevittna den tidiga industrialiseringen och hur arbetarna blev brutalt exploaterade i den tidens fabriker. Upprörd över att människor kunde behandlas så illa började han formulera sina tankar. En del av sina verk skrev han tillsammans med Friedrich Engels.  

Marx försökte förklara hur industrisamhället hade uppkommit. Hans utgångspunkt var att det som drivit fram samhällsutveckling under historiens gång var just frågan om vem som hade kontroll över samhällets resurser. Marx visade att varje historiskt samhälle innehöll olika samhällsgrupper, klasser. Klasserna skilde sig åt beroende på hur mycket kontroll de hade över samhällets resurser. Överklassen hade mycket kontroll, underklassen hade lite. Klasserna kämpade mot varandra om att få mer kontroll över samhällets resurser, och denna kamp ledde till utveckling och samhällsförändring. Denna förklaring av samhällsutveckling brukar kallas materialism. Enligt Marx tänkande hade industrisamhället uppkommit när borgarklassen tagit makten från adeln, representerat av franska revolutionen. Detta hade gjort borgarna dominerande, och de främsta av dem blev en ny överklass. Den borgerliga överklassen kännetecknades av att medlemmarna inte behövde arbeta själva, utan kunde leva på de resurser de kontrollerade. Eftersom dessa resurser oftast var i form av pengar, kapital, kallade Marx dem för kapitalister. Borgarnas maktövertagande var dock inte det sista. Marx trodde att arbetarklassen så småningom skulle göra revolution och störta kapitalisterna. Först då skulle ett jämlikt, klasslöst, samhälle kunna uppnås. 

Ida var otålig på att Tom skulle vakna. Jam vaknade. Gäspade och krökte rygg. Sträckte på sig, så att klorna kom ut. Satte sig upp, och såg sig runt. Idas plats var tom. Tom sov bredvid sin Agnes. Hans kläder låg i fåtöljen. Tog av pyjamasen, och satte på en blå tröja. Shortsen, och svarta sockar. Träningsskorna. Gick ut i köket. ”Hurra”, utbrast Ida. De kramades, och gick ut på verandan. Ida ville fortsätta diskussionen från igår. Hon var högt upp i varv, och fortsatte resonemanget. Marx var mycket kritisk till hur det kapitalistiska industrisamhället påverkade människan. Han talade om att människan var alienerad, alltså kände sig främmande i världen. Denna känsla av att inte höra hemma berodde enligt Marx på att människan inte längre såg någon koppling mellan sitt arbete och världen. I det tidigare bondesamhället kunde den som arbetade se det direkta resultatet av sitt arbete i hur växterna han odlade växte och skördades. Men i industrisamhället blev varje människa en liten del av en enorm fabrik, där det var omöjligt att få någon överblick över vilken betydelse ens arbete egentligen hade. Marx menade att människor måste få känna sig betydelsefulla för att må bra, och ett arbete som upplevs som meningslöst eller obegripligt gör att arbetaren mår dåligt. 

En annan negativ faktor som Marx lyfte fram var det kapitalistiska samhällets tendens att värdera allt i pengar. I det rationaliserade kapitalistiska industrisamhället är ekonomisk tillväxt och vinst de främsta målen, det som anses eftersträvansvärt. Därmed börjar allting i samhället att värderas ekonomiskt. Enligt Marx var detta en oerhörd fara, eftersom detta tänkande kunde föras över på människor. Tom vaknade. Gäspade, och sträckte på sig. Kysste Agnes på pannan. Satte sig upp i sängen, och såg sig kring. Idas plats var tom. Jams likaså. Hans kläder låg i fåtöljen. Bytte nattröjan mot en ny. Tog på shortsen, och strumpor. Träningsskor. Det var svalt på golvet. Gick ut i köket. ”Hurra”, utbrast Ida. De kramades alla tre. Är ni hungriga, undrade han? Vrålhungriga, svarade Jam. Tom samlade in skålarna, och ställde ned dem i diskhon. Öppnade kylskåpsdörren, och hittade Idas mat. En kokt potatis, och en morot. Serverade. Kattmaten var slut. Jam fick börja med mjölken. Tom gick upp på vinden. I ett skåp fanns konserver. Längst in stod kattmaten. Han tog tre burkar, och gick sedan ned. Ni verkar glada. Är ni vänner, undrade han? Vi är de bästa vänner, slutade de små!

lördag 27 december 2014

Sov


Sov.

Kaninen Ida vaknade. Gäspade och sträckte på sig. Satte sig upp, och såg sig kring. Katten Jam sov på sin plats. Tom låg bredvid Agnes och sov. Hon hade ett rött nattlinne på sig. Hennes kläder låg på stolen bredvid. Hon gick upp och bytte till en gul kjol, och en rosa blus. Vita knästrumpor. Tog på tennisskorna. Det var kyligt på golvet. Hon lade sig igen, och tänkte på boken hon läst innan hon somnade. Med Drömtydning lade Freud år nittonhundra grunden till det som kom att bli psykoanalysen. Boken präglas i hög grad av Freuds skarpa iakttagelseförmåga, hans träffsäkra intuition och glödande entusiasm. Här presenterar han för första gången sina djärva tankar om människans drömliv och omedvetna processer, en utmaning såväl för den psykologiska och filosofiska forskningen som för människans vardagliga självförståelse. Freud själv kallade drömtydningen för "kungsvägen till det omedvetna" och gav den en nyckelroll i psykoanalytisk teori. Freuds idéer möttes till en början, som så många andra revolutionerande tankegångar, av skepsis. Men Freud vann respekt. Hans drömanalys var ingen vidskeplig drömmystik. 

Med utgångspunkt i ett rikt drömmaterial, sitt eget och andras, lade han fram sin tolkning av drömmarnas innebörd och deras samband med det omedvetna själslivet. Freud upptäckte att drömmen har ett latent innehåll, dolt bakom drömberättelsen och det manifesta innehållet. Genom fritt associerande kan det latenta dröminnehållet frigöras. Numera har många av Freuds teorier blivit en självklar del av vårt tänkande. Ida reste sig och gick ut i köket. Hon fortsatte till verandan. Det var tidig morgon. Solen stod lågt. Pelargonierna blommade ymnigt. De var röda och rosa. En var vit. Skålen var tom. Hon var hungrig, och sugen. Satte sig bekvämt, och väntade på Tom. Jam vaknade. Gäspade, och krökte rygg. Sträckte på sig, klorna kom ut. Satte sig upp, och såg sig kring. Idas plats var tom. Tog av pyjamasen, och tog på en blå tröja. Shortsen och svarta sockar. Träningsskorna. Han gick ut i köket. ”Hurra”, utbrast Ida. De kramades. Ida berättade om sina drömmar, och boken hon läst. Jam visste mycket om Freud. Han berättade om hur det började. Genom sin gode vän, den fjorton år äldre läkarkollegan och nervläkaren Joseph Breuer, fick Freud höra talas om hur denne hade behandlat hysteri, en på den tiden vanlig diagnos, hos en ung kvinna, med hypnos, enligt Breuers utsago med framgång. 

Dessa uppgifter väckte Freuds intresse och stimulerade honom att företa en resa till den tidens främste nervläkare, Jean-Martin Charcot i Paris. Där fick han se hur läkare med hjälp av hypnos kunde framkalla hysteriska symtom hos kvinnor som var intagna på det stora psykiatriska kvinnosjukhuset i Paris, där Charcot var chef, lärare och forskare på området neurologi. Besöket i Paris ledde till att Freud själv började behandla hysteriska beteenden med hjälp av suggestion och hypnos. Jams skålar var tomma. De satte sig bekvämt på verandan, och väntade på Tom. Tom vaknade. Gäspade, och sträckte på sig. Satte sig upp. Tittade på Agnes som sov bredvid. Kysste henne på pannan. Tog av nattröjan, och satte på en ny. Gick upp, och tog på shortsen, och svarta sockar. Träningsskorna. Han tittade till barnen. De sov lugnt. Tittade ut genom fönstret. Himmelen var blå. Det skulle bli en fin dag. Gick tillbaks in i sovrummet. Kaminen stod öppen. Några förkolnade vedträn låg på botten. Han gick ut i köket. ”Hurra”, utbrast Ida. God morgon, sade Jam. De kramades. Är ni hungriga, undrade Tom? 

Vi är vrålhungriga, svarade Jam. Tom samlade in skålarna, och ställde dem i diskhon. Gick till kylskåpet, och rotade efter mat till de små. Tog fram en kokt potatis, och en morot till Ida. Kattmat och mjölk till Jam. Satte på kaffevatten. Vi har talat om Sigmund Freud, berättade Jam. Kan du berätta mer om honom? Jag kan berätta om psykoanalys, svarade Tom. Teorins grund är att det finns en omedveten mening och avsikt bakom människans föreställningar och handlingar. Som behandlingsmetod är psykoanalys en hjälp till inre förändring och frigörelse från invanda livsmönster, vilket ger möjlighet att möta livets svårigheter och ta ansvar för sitt eget liv. Psykoanalytiska tankegångar har fått stort inflytande såväl inom behandlingsarbete som i den samhälleliga och kulturella debatten. Bakom människors upplevelser och handlingar finns ofta omedvetna fantasier, föreställningar, önskningar och inre konflikter. I psykoanalys får analysanden hjälp att förstå mer av dem, inte minst genom förståelsen av vad som sker i relationen mellan psykoanalytiker och analysand. I samspelet mellan dem gestaltas och speglas bland annat analysandens upplevelser och känslor från betydelsefulla relationer i barndomen. Genomarbetningen av dessa ibland smärtsamma känslor leder till ökad självinsikt. Tom smuttade på sitt kaffe. Ida var klar med potatisen, och övergick till moroten. Jam var färdig med kattmaten, och började sörpla mjölk. Ni verkar vara vänner, sade Tom. Vi är de bästa vänner, slutade de små!

fredag 26 december 2014

Möss


Möss.

Kaninen Ida vaknade. Gäspade och sträckte på sig. Satte sig upp, och såg sig runt. Katten Jam sov på sin plats. Det ryckte i morrhåren. Han drömmer nog om möss, tänkte hon. Hon hade ett gult nattlinne. Hennes kläder låg på stolen. Hon tog av nattlinnet, och satte på en rosa blus. En röd kjol, och knästrumpor. Vita och röda. Tennisskor. Det var kyligt på golvet. Ida gick tillbaks till sin bädd, och lade sig. Hon hade drömt egendomliga drömmar. Hon låg och tänkte. Vad visste hon om drömmar? Anima och animus, arketyper, det kollektiva omedvetna. Alla har vi nog hört dessa begrepp någon gång. Om man vill fördjupa sig i vad de betyder så finns det en självklar källa. Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung var en av skaparna av den moderna djuppsykologin. Han föddes i Schweiz artonhundra sjuttiofem och studerade till en början medicin, men blev alltmer fascinerad av psykologiska processer.  Han tog senare kontakt med Freud, vars lärjunge han blev. Freud såg Jung som sin arvtagare och protegé, men deras relation kom till en brytning, bland annat beroende på skillnader i synen på det undermedvetna och på sexualitetens roll som drivkraft. Freud såg sexualiteten som den primära kraften, något som Jung med tiden kom att fjärma sig från. 

Jung grundade den analytiska psykologin som såg det undermedvetna som en möjlig källa till kreativitet, och som också betonade det andliga behovet hos människan. Carl Gustav Jungs nyskapande idéer och begrepp som komplex, arketyper, persona, skugga, anima och animus, individuation. Alla har haft en djup påverkan inte bara inom psykologin utan även konsten och litteraturen. Katten Jam vaknade. Gäspade, och reste rygg. Sträckte på sig, så att klorna kom ut. Satte sig upp, och såg sig kring. Ida låg påklädd i sin bädd. Tom och Agnes sov. Han tog av pyjamasen, och satte på en blå tröja, och shorts. Sockar och träningsskor. Tillsammans gick han och Ida ut i köket. Ida berättade om sina drömmar, och sina tankar. De fortsatte ut på verandan. Skålarna var tomma. När Jam hörde om Idas tankar, ville han berätta om Jung. Carl Gustav Jung, C.G. Jung, född tjugosjätte juli artonhundra sjuttiofem i Kesswill i Thurgau, död sjätte juni nittonhundra sextio ett i Kussnacht i Zurich, var en schweizisk psykiater, psykolog, författare, idéhistoriker och mystiker. 

Jung har efterlämnat en rik samling publikationer som ofta exemplifierar psykologiska teorier och modeller med analyser av religioner, seder, myter och berättelser från olika kulturområden. Jung är bland annat känd för att ha myntat begreppen arketyp, det kollektiva omedvetna och synkronisitet. Hans läror bygger dels på kliniska observationer, i samarbete med Sigmund Freud och andra psykologer, dels studier av andra kulturer. Han genomförde resor i utomeuropeiska samhällen för att vidareutveckla sina psykologiska teorier. Inte minst intresserade han sig för olika kulturers myter. Jung blandade gärna in pseudovetenskapliga element, såsom astrologi och alkemi, i sin analys av människans kollektiva omedvetna. Ursprungligen var han lärjunge till Freud, men en brytning kom till stånd mellan dessa båda på grund av Jungs avvikande uppfattning om psykoanalytisk teori. De psykologer som är anhängare av C.G. Jungs teorier brukar kallas jungianer, och deras praktik jungiansk psykologi eller analytisk psykologi. Tom vaknade. Gäspade, och sträckte på sig. Satte sig upp. Tog av nattröjan, och tog på en ny. Tog på shorts och sockar. Träningsskor. Gick ut i köket. ”Hurra”, utbrast Ida. 

God morgon, sade Jam. De kramades. Jam berättade vad de talat om. Det var ju Toms gebit. Han tog vid. Stimulerad av ämnet för dagen. Enligt Jungs modell är tanke och känsla varandras motsatser, likaså förnimmelse och intuition. Människor utvecklas olika och därmed sker specialisering och en av dessa funktioner blir den primära funktionen för individen, vilket leder till att dess motsatta funktion förblir outvecklad och primitiv, mindervärd. Någon funktion i det andra paret kan också utvecklas mer och blir stödfunktion. Med andra ord. Individen kommer bara att kunna hantera ett par av funktionerna på ett moget och medvetet sätt. Är ni hungriga, undrade Tom? Vrålhungriga, svarade Jam. Tom samlade in skålarna på verandan, och gick ut i köket med dem. Ställde dem i diskhon, och gick till kylskåpet. Rotade fram Idas mat. En kokt potatis, och en morot. Kattmaten var slut. Han hällde upp röd mjölk till Jam. Satte på kaffevatten, till sig själv. Gick upp på vinden. Rotade i skåpet. Längst in fanns några burkar kattmat kvar. Han tog tre burkar med sig. Vi måste köpa mer, tänkte han. Tittade ut genom fönstret. Såg Marstrands fästning i fjärran. Gick ned för trappan. Det var lågt i tak. Han fick böja sig. Kom ned. Serverade Jam, och ställde två burkar i kylen. Blandade till kaffe, och gick ut till verandan. Satte sig hos Ida och Jam. Hämtade en banan. Ni verkar glada, sade han? Är ni vänner? Vi är de bästa vänner, svarade de små!

torsdag 25 december 2014

Golvet


Golvet.

Kaninen Ida vaknade. Gäspade och sträckte på sig. Satte sig upp i bädden, och såg sig kring. Hon hade sitt röda nattlinne med volanger, på sig. Katten Jam sov. Tom sov också, bredvid sin Agnes. Idas kläder låg bredvid henne, på golvet. Hon bytte till en gul kjol, och en rosa blus. Tog på tennisskorna. Det var svalt på golvet. Gick ut i köket, och fortsatte till verandan. Hennes skål var tom. Krukväxterna i fönstren trivdes, och var yppiga. Det var pelargonier. Röda och rosa. En vit. Ida tänkte på vad hon drömt. Vad är drömmar egentligen? En dröm är ett förändrat medvetandetillstånd under sömn, en psykisk upplevelse, som oftast uppträder under REM-sömnen där den upplevs ha en berättande form. Mental aktivitet förekommer även under djupsömnen, men är då nära nog statisk, det rör sig då mer om situationer än om historier. En dröm upplevs normalt sett som fullt verklig medan den pågår, men i samma ögonblick som den upphör faller den oftast i glömska. Ibland har man kvar ett svagt minne av till exempel en viss känsla man hade under drömmen. Om man väcks under själva drömsekvensen minns man oftast mer av drömmen. En ganska vanlig situation är t.ex. att man vaknar om man i drömmen upplever att man faller ner, vilket då kan kännas som att man landar i sängen. Katten Jam vaknade. Gäspade. Krökte rygg, och sträckte på sig. Klorna kom ut. 

Han satte sig upp, och såg sig kring. Kläderna låg i fåtöljen. Tog av pyjamasen, och tog på en tunn blå tröja. Shorts och sockar. Träningsskor. Det var kyligt på golvet. Han gick ut i köket, och vidare till verandan. ”Hurra”, utbrast Ida. Vad gör du, undrade Jam. Jag tänker på drömmar, svarade hon. Jag har drömt så konstigt. Drömmar är konstiga, svarade Jam. Drömmar innehåller ofta detaljer som inte stämmer med verkligheten, och det har sedan urminnes tider varit lockande att försöka tyda dessa som en djupare innebörd eller som förutsägelser om framtiden. Ett känt exempel är beskrivningen i Första Mosebok i Gamla Testamentet av hur Josef tolkar faraos dröm som en förutsägelse om sju år av överflöd, följda av sju svåra år. Sigmund Freud gjorde omfattande drömforskning och menar att drömmar är resultatet av inre konflikter mellan omedvetna lustar, främst sexuella, och spärrarna mot att utföra dessa önskningar. Dessa konflikter uttrycker sig i drömmarna som dold symbolik. Ett av Sigmund Freuds verk är Die Traumdeutung vilket översätts till Drömtydning. Die Traumdeutung handlar om Sigmund Freuds drömteori. Tom vaknade. Gäspade och sträckte på sig. Satte sig upp i sängen, och såg sig runt. Agnes sov lugnt. Jams plats var tom. Idas likaså. Han tog av nattröjan och satte på en ny. Reste sig och tog på jeansshortsen, och träningsskor. Tittade till barnen. De sov lugnt. 

Gick tillbaks in i sovrummet. Kaminen prydde sin plats. Han gick ut i köket. ”Hurra”, utbrast Ida. Alla tre kramades. Vad gör ni, undrade han? Vi talar om drömmar, sade Ida. Du som är Psykolog Tom, borde väl veta mycket om drömmar, menade Jam. Jag kan väl säga något, svarade Tom. En mycket särskild typ av drömmar är klardrömmande. En person som drömmer en klardröm är i någon mening medveten om att han eller hon drömmer, och kan påverka händelseförloppet i större eller mindre grad. Klardrömmar är mycket ovanligare än den vanliga typen av drömmar som alla människor drömmer varje natt. Förmågan till klardrömmar går till viss del att träna upp. Intressant, tyckte Jam och Ida. Nu vill vi äta, påpekade Ida. Tom samlade in skålarna. Sköljde av dem, och ställde i disken. Satte på kaffevatten. Rotade i kylskåpet. Hittade Idas mat. En kokt potatis. En morot, och några maskrosblad. Jams mat var slut. Jag får gå upp på vinden och hämta mat till dig Jam, sade han. Tom gick ut till det primitiva köket bredvid. Han gick uppför trappan till vinden. Det var trångt och lågt i tak. Trappan var nymålad i ljusblått. Vinden var murrigt brun. Från fönstret åt norr, syntes Marstrands fästning. 

Han rotade i ett stort skåp med konserver. Kattmaten stod längst in. Han tog tre burkar. Tänkte på ämnet för dagen. Drömmar. Stadium III och IV av NREM-sömnen kallas för djupsömn. Forskare har länge trott att man i detta sömnstadium inte drömmer. Detta har dock nyligen visat sig vara oriktigt. Djupsömnens drömmar är dock något mera statiska än Rem-sömnens. Det rör sig snarare om situationer än berättelser. Under djupsömnen tar kroppen igen sig fysiskt och det är väldigt viktigt för immunförsvaret att kroppen får sin djupsömn, annars blir man lätt mottaglig för sjukdomar. Drömsömnen är viktig för den mentala hälsan eftersom man då bearbetar vad som hänt under dagen. Tom gick ned för trappan. Han öppnade en burk, och ställde in de andra två i kylskåpet. Är vi vänner nu, undrade han? Vi är de bästa vänner, svarade de små!

onsdag 17 december 2014

Sig


Sig.

Kaninen Ida vaknade. Gäspade, och sträckte på sig. Satte sig upp, och såg sig kring. Katten Jam sov på sin plats. Det ryckte i morrhåren. Drömmer nog om möss, tänkte hon. Hon hade sitt röda nattlinne, med volanger. Kläderna låg i den sköna fåtöljen. Hon gick dit, och bytte om. Tog på en röd kjol, och en rosa blus. Knästrumpor. Vita och röda. Lade sig igen, och tänkte på vad hon drömt. Hon hade drömt om sitt ursprung. Våra tamkaniners beteende kommer ursprungligen från vildkaninen, jämför man deras beteende ser man likheterna. Genom att studera vildkaninen kan vi lättare förstå våra tamkaniners behov. Nästan alla beteenden som vildkaninen har, har även våra tamkaniner. Det som skiljer är miljön och att våra tamkaniner inte är rädda för oss människor. Vildkaninen bor på torr sandmark, helst i en backe med skyddande buskar runt omkring. Där kräver den ett hål i marken för att ta skydd när den känner sig hotad. Den har två hålor, en för att ta skydd i och en som den använder som toalett. När den använt toan under en tid gräver den en ny toaletthåla. Vildkaninen har enorma ytor. Tamkaninen vill ha en boplats som är torr och vindskyddad, även ett hus att krypa in i. Den tycker om att gräva både utomhus i mark/sand/jord eller i buren, även om den inte kommer djupare än till burgolvet. 

Mycket strö i buren uppskattas så den får utlopp för sitt grävbehov. Kaninen väljer ut ett hörn i buren som den gör sina behov på, den vill att vi rengör och rensar där ofta eftersom den inte kan gräva fram en ny toalett själv. Tamkaninen har tyvärr ofta väldigt begränsad levnadsyta. Så hade Ida det innan hon lärde sig tala. Nu var allting annorlunda. Hon steg upp, och tog på tennisskorna. Det var lite kyligt på golvet. Gick in i köket, och vidare till verandan. Solen hade just stigit upp, och värmde inte ännu. Verandan var fin. Vitmålad med stora fönster, och vackra krukväxter. Pelargonier, röda och rosa. En vit. Satte sig bekvämt, och väntade på Jam och Tom. Blev arg när hon tänkte på Toms sovbeteende. Skålen var tom. Först när Tom vaknar får jag mat, tänkte hon. Egentligen löjligt. En rätt placerad stol skulle göra det möjligt för henne att nå upp till kylen. Några sömniga flugor vaknade till liv, och surrade runt en stund. Hon lutade sig bakåt, och halvsov. Katten Jam vaknade. Gäspade, och sträckte på sig. Tänkte på vad han drömt. Tog av pyjamasen, och satte på en blå tröja. Shorts, och sockar. Träningsskor. Gick ut till verandan. ”Hurra”, utbrast Ida. De kramades. Jam ville berätta. Huskatter eller bondkatter som de också kallas är en katt utan registrerad stamtavla. Även om man vet att båda föräldrarna är raskatter så betraktas inte kattungen som raskatt om den inte är stambokförd och har en stamtavla utfärdad av ett godkänt kattförbund. 

När man tänker på en bondkatt, ser man ofta en randig korthårskatt framför sig, men bondkatter kan se ut på många olika sätt, vara lång- eller korthåriga, ha olika färger och olika temperament. Vanligast är korthåriga huskatter eftersom genen för kort hår är dominant, men en huskatt kan naturligtvis också vara långhårig. Bottenfärgen på en huskatt kan vara svart, röd, vit eller blå. Vanligen är huskatter tabbymönstrade, alltså marmorerade med olika färger. Sköldpaddsmönster i svart och orange förekommer bara bland honor. Huskatter kan ha vilket temperament som helst, men är oftast frisk och har vanligtvis inte så många nedärva sjukdomsanlag, som kan vara fallet med vissa framavlade raser. Tas huskatten väl omhand, lever den oftast länge. Medellivslängden är ungefär femton år. Intressant, tyckte Ida. Hon tänkte på annat. Tom vaknade, och sträckte på sig. Gäspade, och reste sig upp. Såg sig kring. Jams och Idas platser var tomma. Agnes sov lugnt och fridfullt. Tog av nattröjan, och satte på en ny. Tog på jeansshorts, och sockar. Tittade till barnen. De sov lugnt och fridfullt. 

Gick tillbaks in i sovrummet. Den öppna spisen var helt rengjord. Vedkorgen var full. Tog på träningsskorna. Golvet var kyligt. Gick ut i köket. ”Hurra”, utbrast Ida! God morgon, sade Jam. De kramades. Skönt att Jam slutat grubbla över sin stamtavla, sade Ida. Det låter bra, sade Tom! Han hämtade skålarna, och sköljde av dem. Ställde i diskhon. Öppnade kylskåpsdörren, och rotade. Fick fram Idas mat. Serverade henne. Satte på kaffevatten. Kattmaten var slut. Mer fanns på vinden. Trappan upp var låg och trång. Vinden var brun och lite otrevlig. Han öppnade skåpet med konserver. Där längst in fanns kattmaten. Tog tre burkar med sig. Bräderna på vinden var ätna av skeppsmask. Han fick böja sig i vindstrappan ned. Ställde in två burkar i kylen. Öppnade en. Serverade Jam. Tog fram röd mjölk till kaffet och Jam. Är vi vänner, undrade han? Bästa vänner, slutade de små!

tisdag 16 december 2014

Snarkade


Snarkade.

Kaninen Ida vaknade. Gäspade och sträckte på sig. Hon hade ett gult nattlinne. Satte sig upp, och såg sig kring. Katten Jam snarkade. Agnes och Tom sov i sängarna. Hon steg upp, och bytte till en röd kjol, och en rosa blus. Knästrumpor. Vita och röda. Lade sig i bädden igen, och tänkte på filmen de sett på kvällen. Den handlade om pojken som vägrar bli vuxen, och de fick följa med på hans spännande äventyr i det fantastiska landet Ingenstans. Tillsammans med Darlingbarnen och lilla Tingeling kämpade Peter Pan mot den hemska Kapten Krok i en av Disneys klassiska verk. Walt Disney föddes nittonhundra ett som son till Flora Call av ursprungligen tysk härkomst en påstådd ättling till Edward I av England, och Elias Disney, av irländskt-kanadensiskt ursprung. Walt hade tre äldre bröder, Herbert, Raymond och Roy och fick senare en syster, Ruth. Walt föddes på Tripp Avenue i Chicago, där hans far arbetade som byggmästare, men familjen flyttade år nittonhundra sex till en bondgård nära Marceline, där började han att gilla djur och till slut så började han att teckna dem. Det var i Missouri och de stannade där i fem år för att därefter flytta till Kansas City, Missouri. Det var i Marceline hans intresse för järnvägar utvecklades då Atchison, Topeka and Santa Fe Railway gick genom orten. 

Walt Disneys barndom var allt annat än idyllisk, fadern var hård och misshandlade ofta sina söner och modern ingrep aldrig. Walt misstänkte att anledningen till att han blev misshandlad var att han var adopterad, något som senare aldrig bekräftades men som man i dag kan dementera eftersom man kan se likheten mellan honom och hans brorson. Walt tyckte om djur och ritade ofta av grisar och andra runda djur med en kolbit när fadern inte såg på. Fadern ansåg att teckning var opassande och när han kom på honom fick det ofta svåra konsekvenser för pojken. Som fjortonåring började han studera vid Kansas City Art Institute och som sextonåring förfalskade han sin legitimation för att anmäla sig som frivillig som ambulansförare hos Röda korset i Frankrike under första världskriget. Ida sträckte på sig. Steg upp och tog på tennisskorna. Gick ut i köket, och vidare till verandan. Skålen var tom. Solen stod lågt, och värmde inte så mycket ännu. Hon satte sig bekvämt, och väntade på mat. Lätt irriterad på Tom. Varför skall han alltid sova så länge, tänkte hon? Jam vaknade. Krökte rygg, och sträckte på sig. Gäspade, och satte sig upp. Såg sig kring. 

Idas plats var tom. Tog av pyjamasen, och satte på en blå tröja. Shorts och sockar. Träningsskorna. Det var kallt på golvet. Han gick ut i köket, och fortsatte till verandan. ”Hurra”, utbrast Ida. De kramades. Solen hade börjat värma. Jam var uppåt. Han ville berätta. Omkring femhundra år före vår tideräkning föddes det i Lumbini i Norra Indien, nuvarande Nepal, en liten prins av Shakyaklanen som fick namnet Siddharta Gautama. Kort efter födelsen dog hans mor. Enligt legenden sägs pojkens far, som var en rik och mäktig furste, ha låtit spå pojkens framtid redan innan födelsen och fått två möjliga levnadsöden presenterade för sig. Pojken skulle bli en rik och mäktig furste som sin far, eller så skulle han bli en stor andlig ledare. Eftersom Siddhartas far önskade att sonen skulle bli lik honom själv bestämde han att Siddharta aldrig skulle få tillfälle att fundera över livets svårare sidor eftersom det skulle kunna leda till att han hamnade i andliga grubblerier och blev världsfrånvänd. Siddharta fick därför växa upp i en lyxig men mycket isolerad palatsmiljö innanför murarna på sin fars ägor. Där fick han roa sig med trevliga och bekymmerslösa aktiviteter dagarna i ända och endast unga, glada och vackra personer omgav honom. Han till och med gifte sig och fick barn i denna isolerade lyckobubbla. 

Intressant, kommenterade Ida. Hon tänkte på annat. Tom vaknade. Gäspade, och sträckte på sig. Satte sig upp, och såg sig runt. Idas plats var tom. Jams också. Agnes sov. Kysste henne på pannan. Gick fram till fåtöljen, och tog av nattröjan. Tänkte på vad han drömt. Tog på en ny tröja, och shortsen. Sockar, och träningsskorna. Det var kyligt på golvet. Tittade till barnen. De sov lugnt. Gick tillbaka till sovrummet. Den nya öppna spisen var fin. Några förkolnade vedträn låg på botten. Vedkorgen var halvfull. Hans broder hade varit där och lämnat ny ved, för några dagar sedan. Solen kom in genom fönstret åt väster. Han gick ut i köket. ”Hurra”, utbrast Ida. God morgon, sade Jam. De kramades. Alla tre. Är ni hungriga, undrade Tom? Vi är vrålhungriga, svarade Jam. Tom samlade in skålarna, och ställde dem i diskhon. Han öppnade kylskåpsdörren, och rotade. Fick fram Idas mat. Kattmat till Jam. Serverade. Ni verkar glada. Vi är de bästa vänner, slutade de små!

måndag 15 december 2014

Morrhår


Morrhår.

Kaninen Ida vaknade. Gäspade och sträckte på sig. Reste sig upp, och såg sig runt. Katten Jam sov på sin plats. Morrhåren rörde sig. Drömmer nog om möss, tänkte hon. Hon tog av sitt röda nattlinne, med volanger. Satte på en gul kjol, och en rosa blus. Knästrumpor. Röda med vita ringar. Tennisskor. Det var kyligt på golvet. Gick ut i köket, och vidare till verandan. En halv morot var kvar i skålen. Knaprade. Tänkte på vad hon drömt. Mossor är en grupp gröna landväxter som sprider sig med sporer från sporhus. Mossor består av två generationer dels den gröna som man oftast ser, dels en sporproducerande som växer ut från den andra och består av sporhuset. Det finns tre ganska tydliga grupper av mossor som har olika uppbyggnad och utseende. Nålfruktsmossor, levermossor och bladmossor. Levermossorna delas in i två grupper. Bållevermossor och bladlevermossor. Det är lättast att beskriva dem var för sig. Bållevermossor är uppbyggda av en så kallad bål och saknar stam och blad. Sporhusen kan sitta på paraplyliknande bildningar eller se ut som bladlevermossornas. Bladlevermossor har stam och blad som kan vara formade på olika sätt. Det är vanligt att bladen är runda eller har två till flera flikar, men saknar nerv. Sporhusen hos bladlevermossor är små, svarta och äggformade. 

De spricker upp i fyra flikar så att sporerna kommer ut. Hon blev klar med moroten. Satte sig bekvämt. Solen värmde ännu inte något särskilt. Krukväxterna frodades. Det var röda och rosa pelargonier. En vit. Hon såg ut över ängen. Katten Jam vaknade. Krökte rygg, och gäspade. Sträckte på sig. Satte sig upp, och såg sig kring. Idas plats var tom. Agnes och Tom sov i sängarna. Tog av pyjamasen. Satte på en tunn blå tröja, och shorts. Strumpor, och träningsskor. Han gick ut i köket. ”Hurra”, utbrast Ida. De kramades. Jams skålar var tomma. Jam vill berätta sin dröm för Ida. Redmond Barry, av en fin men fattig irländsk familj, älskar sin sköna kusin Nora Brady, som emellertid också uppvaktas av kapten Quin. Då Redmond dödar, eller snarare tror sig ha dödat, honom i en duell, flyr han till Dublin för att söka lyckan. Så småningom tar han värvning och deltar i Sjuåriga kriget, deserterar men hamnar i stället i den allierade tyska armén, varefter han tar tjänst hos en österrikisk äventyrare och är honom behjälplig vid hans inte alltid hederliga kortspelsaftnar. Redmond träffar den vackra och rika Lady Lyndon, vars invalidiserade make snart avlider, gifter sig med änkan och får anta namnet Barry Lyndon. 

Men efter en tid lämnar han henne alltmer ensam varpå han förslösar hennes pengar på vidlyftiga affärer och uppträder brutalt mot hennes son i föregående äktenskapet, Lord Bullingdon, som till slut lämnar hemmet i vredesmod. Deras egen unge son omkommer i en ridolycka, och sedan den återvändande Bullingdon sårat Barry vid en duell så att benet måste amputeras under knäet, tvingas Barry lämna den Lyndonska egendomen för att aldrig mer återvända. Intressant dröm, tyckte Ida. Skall jag berätta min, undrade hon? Jam gick ut i köket. Han letade efter mat. Tom vaknade. Sträckte på sig, och gäspade. Satte sig upp, och såg på Agnes, som sov. Han kysste henne på pannan. Tog av nattröjan, och bytte till en ren. Satte på shorts och sockar. Han lade sig igen, och tänkte på filmen de sett på kvällen. Den gängse bilden av Ingmar Bergman är väl den av en svårmodig, dämonbrottande grubblare. Såhär i efterhand är det därför säkert för många svårt att tro på att sina första verkligt stora framgångar hade han som regissör av komedier. När han skriver ovanstående i sin arbetsbok, den Bibi som nämns är skådespelerskan och hans dåvarande partner Bibi Andersson, har han just haft sin första internationella succé. Komedin Sommarnattens leende vann juryns specialpris vid Cannes filmfestival för sin "poetiska humor". 

Dessförinnan hade den emellertid blivit exempellöst sågad av Dagens Nyheters inflytelserika kulturredaktör Olof Lagercrantz som sade sig skämmas för att han sett den. Om det var det inhemska negativa mottagandet eller den internationella framgången som nu förde in Bergman på ett nytt spår är svårt att säga, men klart är att Det sjunde inseglet markerar en vändning i Bergmans karriär, såväl konstnärligt som kommersiellt. Paradoxalt nog skulle det visa sig att hans mer svårtillgängliga existentiella dramer från femtiotalets andra hälft blev större internationella publikframgångar än de mer lättsamma komedier han levererat strax dessförinnan. Tom reste sig, och gick ut i köket. ”Hurra”, utbrast Ida! De kramades alla tre. Tom samlade in skålarna och ställde i disken. Öppnade kylskåpsdörren, och rotade. Fick fram mat till de små. Serverade. Satte på kaffevatten till sig själv. Blandade till i en stor mugg. Satte sig på verandan, hos de små. Solen var nu uppe och värmde. Ni verkar vara glada, sade han? Vi är mycket glada, slutade de små!

söndag 14 december 2014

Satte


Satte.

Kaninen Ida vaknade. Gäspade, och sträckte på sig. Satte sig upp, och såg sig kring. Hon hade sitt röda nattlinne, med volanger på. Hennes kläder låg på en stol. Hon gick upp, och klädde sig. Tog på en gul kjol, och en rosa blus. Knästrumpor. Vita med röda ringar. Katten Jam sov. Han snarkade. Det ryckte i morrhåren. Drömmer nog om möss, tänkte hon. De var ute på ön. Agnes och Tom sov, i sängarna. Det var kyligt på golvet. Tog på tennisskorna. Lade sig i bädden igen. Tänkte på vad hon drömt. Ett flyghaveri. Några överlevanden strandar på en öde ö. Alla är engelska. Alla är pojkar. Alla är mellan sex och tolv år gamla. Det är så drömmen börjar, förstår Ida sedan. Själva drömmen börjar med en beskrivning av tolvåringen Ralph. Han är mycket självsäker, ljushårig, smal och senig med skoluniform som klibbar av svett i den heta djungeln. Någon tid senare träffar han Nasse, den nye som ingen tycker om. Han är en tjock pojke, intelligent och lite lillgammal med glasögon och astma, som tar sarkastiska kommentarer med jämnmod och accepterar sin nertryckta roll. Tillsammans resonerar de två om vad som egentligen hänt. Deras flygplan, kommer de fram till, har blivit anfallet och störtat på en ö långt ut i Söderhavet, fjärran från vuxna och deras regler. Det finns frukt i överflöd, djungeln är varm och förtrollad och vattnet underbart. 

Ralph uppfattar detta som paradiset medan Nasse något mer reserverad konstaterar att de måste leta reda på om några andra pojkar klarade sig. Ida går upp ur sängen. Går ut i köket, och vidare till verandan. Hennes skål är tom. Sätter sig bekvämt. Krukväxterna frodas. Pelargonierna blommar i rött, och rosa. Solen står lågt. Katten Jam vaknar. Gäspar, och sträcker på sig. Sätter sig upp. Tar av pyjamasen, och sätter på en ljusblå tröja. Shortsen, och sockar. Träningsskorna. Tom sover bredvid sin Agnes. Barnen ligger i det lilla rummet innanför. Går ut i köket, och fortsätter till verandan. ”Hurra”, utbrister Ida. De kramas. Jams skålar är tomma. Han öppnar ytterdörren, och hakar upp den mot väggen. Går ut på berghällen. Ida följer efter. De går runt huset, och sätter sig på berghällen söder om. Ser ut över ängen, som ligger öppen. Gräset är högt men glest. Det är sandjord. Blåklockor, och gullvivor samsas i grupper. Solen börjar värma, från öster. Jam berättade om religion. Hinduismen räknas som den äldsta bland världsreligionerna och har sina rötter i Indiens uråldriga historia och litteratur. Hinduismen har ingen grundare utan är istället uppbyggd på ett flöde kunskaper från många olika religioner som med tiden har bakats samman till en allsidig lära. 

Impulser från bland annat grekisk mytologi, persisk religion, kristendom och islam har lett till att lärans innehåll har byggts på och förändrats genom historiens gång. Den hinduiska lärans tolerans och dynamik inför andra religioner har gjort att den med tiden överlevt både erövringar och andra rivaliserande religiösa läror. Intressant, tyckte Ida. Hon lade sig ned, och sträckte ut sig i solen. Tom vaknade. Gäspade, och sträckte på sig. Satte sig upp, och såg sig kring. De smås platser var tomma. Agnes sov lugnt och stilla. Tog av nattröjan, och satte på en ny. Steg upp och klädde om. Tog på jeansshortsen och svarta sockar. Träningsskorna med kardborreband. Tittade till barnen. De sov stilla och lugnt. Gick tillbaks in i rummet. Luckan på kaminen var öppen. Några förkolnade vedträn låg på bottnen. Vedkorgen var halvfull. Hans broder var där igår, med ett lass ved. Brodern hade en skogsfastighet. Den hade han köpt nu på gamla dagar. Brodern hade haft sex fruar. Nu ville han leva ensam. Han var oftast ute i skogen på dagarna. Huset var mycket stort. Fem stora rum, och kök. Veduppvärmt. 

En snickarfirma hade just byggt en ny veranda. Inte för att det behövdes, men för nöjet. Den blev fin. Källaren blev samtidigt större. Tomten var full med fruktträd, och bärbuskar. Ett växthus fanns såklart. En gigantisk ladugård fylld med grejer. Vedboden hade han byggt ut på gammalt vis. Han värmde huset enbart med ved. Tom gick ut i köket. Tittade ut på verandan. Ytterdörren stod öppen. Tog skålarna, och sköljde av dem. Letade i kylen. Hittade Idas mat, samt mjölk. Satte på kaffevatten. Gick upp på vinden, för att hämta kattmat till Jam. Vinden var brun och lite kuslig. Konservburkar fanns i ett stort skåp. Han hittade kattmaten längst in. Tog tre burkar, och gick ned. Ställde in två i kylen, och öppnade den tredje. Blandade till kaffe i en stor mugg. Tog en banan ur kylen. Hämtade en bricka, och lade upp maten på den. Gick ut och runt huset, till de små. ”Hurra”, utbrast Ida. God morgon, sade Jam. Ni verkar glada, sade Tom. Är ni vänner, undrade han? Vi är de bästa vänner, slutade de små!

lördag 13 december 2014

Låg


Låg.

Kaninen Ida vaknade. Gäspade och sträckte på sig. Satte sig upp, och såg sig kring. Katten Jam sov lugnt. Agnes och Tom sov också. De låg i sin fina svarta järnsäng, med guldknoppar. Hon hade ett gult nattlinne på sig. Kläderna låg på en stol. Gick dit och bytte om till en röd kjol, och en rosa blus. Tvärrandiga knästrumpor. Golvet var kyligt. Tog på tennisskorna. Lade sig i bädden igen. Tänkte på sina drömmar. Hon hade drömt om en katt, och en man som hette Pettson. Han bor i ett litet rött hus och tillbringar dagarna med att hugga ved, uppfinna saker och ting, fiska och mata sina kycklingar. Egentligen har han allt han behöver. Men ibland kan Pettson ändå känna sig lite ensam. Därför blir lyckan stor när hans snälla granne Beda hälsar på med en present: en liten katt, som får namnet Findus. Ännu roligare blir det när Findus börjar tala och en stor vänskap tar sin början. Samtidigt har grannen Gustavsson problem med sin tupp, som bara gal och gal. För att rädda tuppen från att hamna i grytan, rycker Beda ut och ber Pettson ta hand om den, vilket han gladeligen gör. I hönshuset blir det stor uppståndelse och alla är glada över nytillskottet på gården. Alla utom Findus, som är rädd att förlora sin bäste och ende vän. Nu är goda råd dyra, vad ska han hitta på för att Pettson inte ska glömma bort honom? 

Ida steg upp. Hon gick ut i köket, och vidare till verandan. Hennes skål var tom. Solen stod ännu lågt. Krukväxterna mådde bra. De blommade i rött, och rosa. Hon satte sig bekvämt, och väntade på Jam, och Tom. Jam vaknade, och sträckte på sig. Krökte rygg, och gäspade. Satte sig upp i bädden, och såg sig runt. Idas plats var tom. Tog av pyjamasen, och satte på en blå tröja. Sockar och shorts. De ljusblå. Han går in till barnen, och tittar till dem. De sover lugnt i sina sängar. Det är ett trevligt rum. Fönster åt söder, och storblommiga tapeter. En hög byrå i ek är verkligen snygg. Går tillbaks in i sovrummet. Ser på den öppna spisen. Vedkorgen är halvfull. Några förkolnade pinnar ligger på botten. Luckan står öppen. De eldade i går kväll. Detta är också ett trevligt rum. Fönster åt söder, och väster. Han går ut i köket. ”Hurra”, utbrast Ida, när hon såg honom. Han går ut på verandan, till henne. Skålarna är tomma. Jag kan berätta om våra skålar, sade Jam. Keramik betecknar såväl framställningen, som själva godsen av plastisk lera, såsom lergods, stengods, flintgods, porslin med flera. Keramer är en grupp material som liknar keramik och inkluderar icke lerbaserade material. Klassificering av keramik kan också göras efter applikationsområde: hushållskeramik, prydnadskeramik, teknisk keramik, dental keramik, sanitetsporslin etc. 

Önskvärda egenskaper hos många keramiska material som utnyttjas är elektrisk isolering, värmetålighet, hårdhet, slitstyrka, kemisk stabilitet, lätt att hålla rent, ogenomsläpplighet, formbarhet, lämplighet för ytbehandling och så vidare med vanliga exempel: keramiska kondensatorer, högspänningsisolatorer, motordelar, bromsar och laboratorieutrustning. Speciell keramik kan utföras med skärande egg. Ytbehandlingsmöjligheten gör att många keramiska material är lämpliga för dekoration, exempelvis med glasyr. Även motsatta egenskaper hos vissa keramiska material kan utnyttjas. Ett poröst material kan släppa igenom vätska och gas och därmed fungera som filter. Piezolektriska element är också en vanlig specialanvändning av keramer. Ida tänkte på annat. Intressant, sade hon. Tom vaknade. Gäspade, och sträckte på sig. Satte sig upp, och såg sig kring. Idas plats var tom. Jams likaså. Tog av nattröjan, och satte på en ny. Jeansshorts och sockar. Träningsskorna. Det var kyligt på golvet. Kysste Agnes på kinden. Han var nöjd med tapetseringen. Stora ängsblommor på vit botten. Den nya TV:n stod bra på björkbyrån. Gick ut i köket. Dörren till verandan stod öppen. 

”Hurra”, utbrast Ida. God morgon, sade Jam. De kramades, alla tre. Tom tog skålarna, och sköljde av dem. Öppnade kylskåpsdörren, och rotade. Han fick fram Idas mat. Kattmaten var slut. Serverade Ida en kokt potatis, och en morot. Kattmat finns mer på vinden, tänkte han. Satte på kaffevatten, till värmning. Gick ut i skånken. Golvet var av stampad jord. Här kan man laga mat på spritkök, tänkte han. Från skånken kan man gå in i kammaren. Den är lite skrämmande. Där dog farmor för många år sedan. En fin gammal trampsymaskin står där. En svart med guldstrimmor. Gick upp på vinden. Trappan var krökt och besvärlig. Det var lågt i tak. Allting var brunt där uppe. Skeppsmask åt på bräder och plankor. Små högar av fint sågspån vittnade om det. Från det norra fönstret såg man ut över havet. Han kom fram till hyllan med konserver. Där stod kattmat i mängd. Han tog tre, och gick ned med. Öppnade en och serverade Jam. Ni verkar glada, sade han? Vi är de bästa vänner, slutade de små!

fredag 12 december 2014

Linnet


Linnet.

Kaninen Ida vaknade i skogen. Sträckte på sig, och gäspade. Såg sig runt. Katten Jam låg på sin plats, och sov. Tom sov. Han rörde sig oroligt i sömnen. Det ryckte i Jams morrhår. Båda drömmer, tänkte hon. Agnes sov, liksom barnen. Ida hade sitt röda nattlinne med volanger. Hon satte sig upp. Tog av linnet, och bytte till en röd kjol, och en rosa blus. Vita knästrumpor med röda tvärränder. Det var kallt på golvet. Hon tog på tennisskorna. Skuttade upp på byrån vid fönstret, och tittade ut. Himmelen var blågrå. Solen hade just gått upp. Tog ett hopp ned igen, och gick fram mot dörren. Öppnade försiktigt. Det var svalt utanför sovrummet. Stängde dörren efter sig, och gick fram mot trappan. Tassade ned till hallen, och såg ut på verandan. En halv morot låg i skålen. Började genast gnaga. Åt koncentrerat. Skuttade ut till köket. Såg järnringen till källaren. Fortsatte till vardagsrummet. Den öppna spisen var inte använd på länge. Några förkolnade vedträn låg på botten. Vedkorgen var nästan tom. Hon lade sig i den mjuka soffan, och tänkte. Hon hade drömt. En dag bryter en flock vildkaniner upp från sina ängar, hotade av människornas framfart, för att söka sig en ny boplats. Den lilla Femman har anat faran, den handlingskraftige.

Hassel blir ledaren, och de får med sig den stöddige Kronan, den poetiske Maskros, den klipske Björnbär och några till. Fiender och farligheter väntar i det grönkulliga landskapet och ställer dem på svåra prov. När de efter tusen äventyr kan förverkliga drömmen om ett nytt hem på Watership Down, är de inte samma sorglösa och oerfarna varelser som en gång gav sig i väg. Jam vaknade, och sträckte på sig. Han reste sig, och såg sig kring. Idas plats var tom. Agnes och Tom sov i sina sängar. Barnen sov i kökssoffan. Han tog av pyjamasen, och satte på en tunn tröja. De ljusblå shortsen, och sockar. Träningsskorna. Skuttade upp på byrån vid fönstret, och tittade ut. Solen var uppe, och hade börjat värma. Skuttade ned igen, och kände på dörren. Öppnade, och sval luft strömmade mot honom. Tog trappan ned i några skutt, till hallen. Gick ut till verandan. Ingen Ida där. Skålarna var tomma. Gick in i vardagsrummet. ”Hurra”, utbrast Ida! De kramades. Ida ville berätta sin dröm. Jam ville berätta om en spännande bok. Figurerna i böckerna består i huvudsak av katter. Pelle Svanslös är en godhjärtad och godtrogen katt som ständigt blir lurad och mobbad av Elaka Måns och hans eftersägare Bill och Bull. Det goda segrar dock alltid och Pelle får även uppleva kärleken tillsammans med Maja Gräddnos. 

I de första böckerna är Pelle familjekatt i en lägenhet på Åsgränd vid Övre Slottsgatan i Uppsala hos barnen Olle och Birgitta, men då han växer upp inleder han ett samboförhållande med Maja i en källarglugg. De flesta böckerna utspelar sig i Uppsala, och de ortnamn som ingår i många katters namn ligger också i och omkring Uppsala. Tom vaknade. Gäspade, och sträckte på sig. Satte sig upp, och tog av nattröjan. Bytte till en ren. Hämtade jeansshortsen, och tog på dem, samt sockar. Träningsskorna. Det var svalt på golvet. Tittade ut genom fönstret. Himmelen var blågrå. Kaminen stod öppen. Några förkolnade vedpinnar låg på botten. Vedkorgen var halvfull. Locket på kaminen var av. De hade gjort raketer på kvällen. Några hade blivit riktigt bra. Han såg på Agnes. Hade drömt om henne. Hon steg på en spårvagn och försvann. I en annan dröm försvann hon i folkvimlet. Det var otäcka drömmar. Han kände på dörren. Öppnade. Sval luft mötte honom. Stängde dörren efter sig, och gick fram till trappan. Tänkte på gårdagens TV-program. Nobelpriset är årliga internationella utmärkelser, som av skandinaviska kommitéer tilldelas personer som gjort viktiga insatser eller framsteg inom fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fredsarbete. 

Priserna fastställdes av dynamitens uppfinnare, Alfred Nobel, genom dennes testamente från artonhundra nittiofem, och delades ut första gången nittonhundraett. Varje nobelpris anses som den mest prestigefyllda utmärkelsen inom sitt område. Tom gick ned för trappan. Gick ut på verandan. Ingen Ida eller Jam var där. Han tog skålarna, och gick till köket. Rotade i skafferiet. Hittade mat till de små. Satte på kaffevatten till värmning. Gick in i vardagsrummet. ”Hurra”, utbrast Ida. God morgon, sade Jam. De kramades, och gick ut i köket. Tom serverade maten, till de små. De åt koncentrerat, under tystnad. Han gjorde klart sitt kaffe. Jam blev klar med kattmaten, och gick över till mjölken. Ida blev klar med potatisen, och började med moroten. Tom åt sin banan. Smuttade på kaffet. Ida ville berätta sin dröm. Jam om sin bok. Tom sitt TV-program. Vi är i alla fall vänner, eller hur, undrade han? Vi är de bästa vänner, svarade de små. Vi älskar varandra, slutade Tom!