måndag 29 december 2014


På.

Kaninen Ida vaknade. Gäspade och sträckte på sig. Satte sig upp, och såg sig kring. Katten Jam sov i sin bädd. Tom sov bredvid sin Agnes. Hon hade sitt röda nattlinne med volanger. Kläderna låg i fåtöljen. Gick upp och bytte till en röd kjol, och en rosa blus. Knästrumpor. Vita och röda. Tog på tennisskorna. Det var svalt på golvet. Satte upp håret i tofsar. Gick ut i köket, och fortsatte till verandan. Skålen var tom. Hon tänkte på sina egendomliga drömmar. Jam tyckte att hon borde gå i psykoterapi. Ida tänkte på psykoterapi. Hon tänkte på Sigmund Freud, och hans tankar. Teorins grund är att det finns en omedveten mening och avsikt bakom människans föreställningar och handlingar. Som behandlingsmetod är psykoanalys en hjälp till inre förändring och frigörelse från invanda livsmönster, vilket ger möjlighet att möta livets svårigheter och ta ansvar för sitt eget liv. Psykoanalytiska tankegångar har fått stort inflytande såväl inom behandlingsarbete som i den samhälleliga och kulturella debatten. Bakom människors upplevelser och handlingar finns ofta omedvetna fantasier, föreställningar, önskningar och inre konflikter. I psykoanalys får analysanden hjälp att förstå mer av dem, inte minst genom förståelsen av vad som sker i relationen mellan psykoanalytiker och analysand. 

I samspelet mellan dem gestaltas och speglas bland annat analysandens upplevelser och känslor från betydelsefulla relationer i barndomen. Genomarbetningen av dessa ibland smärtsamma känslor leder till ökad självinsikt. Psykoanalys är en djupgående och långsiktig behandling, som bedrivs tre till fem gånger i veckan. Analysanden ligger ner och uppmanas att så fritt som möjligt delge psykoanalytikern sina tankar och känslor. Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi bygger på psykoanalytisk teori. I psykoterapi träffas terapeut och patient vanligen mindre ofta än i psykoanalys och målsättningen är mer begränsad än i psykoanalys. Ida såg sig kring. Hon längtade efter Tom och Jam. Fönsterblommorna behövde vatten. Hon gick ut i köket, och hämtade vatten. Vattnade pelargonierna. De var röda, och rosa. En var vit. De hade inte fått vatten på länge. Solen stod lågt, och hade inte börjat värma ännu. Hon satte sig bekvämt, och väntade på de andra. Jam vaknade. Gäspade, och krökte rygg. Sträckte på sig, så att klorna kom ut. Kläderna låg i fåtöljen. Tog av pyjamasen, och tog på en tunn tröja, och shortsen. Sockar och träningsskor. Gick ut i köket. ”Hurra”, utbrast Ida. De kramades. Gick ut på verandan. Jams skålar var tomma. Ida berättade om sina konstiga drömmar. 


Jam höll på med en bok om Freud. Han berättade. Det finns de som ser analysen som en nästan övernaturlig väg till själslig frid och lycka. Och det finns de som betecknar den som nonsens och självbedrägeri. Avsikten är att beskriva vad psykoanalys är. Det är viktigt att komma ihåg att psykoanalys inte är en enhetlig teori utan snarare ett samlingsbegrepp för ett stort antal olika teorier med vissa gemensamma inslag. Redan under Sigmund Freuds tid i seklets början var det så. Han presenterade en rad skilda teorier till exempel om drömmar, drifter och ångest, och han lade fram nya versioner av dem under intryck av nya kliniska erfarenheter. Och efter Freud spred sig psykoanalysen i flera geografiska och teoretiska riktningar. Idag finns det sålunda ett flertal olika psykoanalytiska synsätt. Deras företrädare är oeniga i vissa avseenden, men de hålls ändå samman av en handfull grundläggande antaganden. Intressant, sade Ida. Tom vaknade. Gäspade och sträckte på sig. Satte sig upp, och såg sig kring. Kysste Agnes på pannan. Kläderna låg i fåtöljen. Han gick upp, och tog av nattröjan. Satte på en ny, sockar och shortsen. Träningsskorna. Gick ut i köket. 

”Hurra”, utbrast Ida. De kramades. Är ni hungriga, frågade han de små? Vrålhungriga, svarade Jam. Tom samlade in skålarna, och ställde dem i disken. Öppnade kylskåpsdörren, och rotade fram mat till Ida. Kattmaten var slut. Satte på kaffevatten. Ida berättade om det samtal hon och Jam haft. De hade talat om det omedvetna. Den första grundidén kan säkert verka främmande för de allra flesta som ger sig tid att fundera litet över den. Var och en av oss kan räkna upp massor med handlingar som vi har utfört bara idag och som vi inte har menat något särskilt med. Här kommer då psykoanalysens andra grundidé in. Den är att det finns psykiska skeenden som vi normalt är helt omedvetna om, men som inte desto mindre påverkar vårt sätt att handla. Med andra ord, det finns omedvetna föreställningar, fantasier, meningar och önskningar, låt oss helt enkelt kalla dem tankar, bakom det vi gör. Ida ville börja gå i terapi. Helst riktig analys. Intressant, tyckte Tom, men nu måste jag hämta kattmat till Jam. Han serverade Ida sin mat, och mjölk till Jam. Vänta en stund, sade Tom. Han gick upp på vinden. I ett skåp däruppe fanns konserver. Längst in stod kattmaten. Han tog fem burkar med sig ned. Ni verkar vara vänner? Vi är de bästa vänner, slutade de små!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar