måndag 2 mars 2015

Big Bang


Big Bang.

Kaninen Ida vaknade. Hon gäspade, och sträckte på sig. Såg sig kring. Katten Jam sov på sin plats. Tom och Agnes sov i sängarna. Barnen sov i soffan. Hon klädde sig, och gick ut i övre hallen. Skuttade ned för trappan. Kom ned i hallen, och fortsatte till verandan. Hennes skål var tom. Hon satte sig bekvämt och väntade på de andra. Jam vaknade, och sträckte på sig. Han var ivrig, och klädde sig hastigt. Tassade ned för trappan, och ut på verandan. Kramade Ida, och berättade att han hade tänkt hela morgonen, sedan han vaknade. Jag vill berätta om universum, sade han till Ida. Han redogjorde för sina tankar för Ida. Jam berättade. Big Bang, eller Stora smällen, är den mest vedertagna kosmologiska teorin om universums tidiga utveckling. Teorin täcker tidsperioden sedan universum var mycket, mycket ungt och fram till idag. Universums utveckling startade för cirka 13,8 miljarder år sedan, då rymden började expandera. Universum var då extremt tätt och varmt, och hela det observerbara universum var koncentrerat i en punkt. Den snabba expansionen har resulterat i vårt nuvarande kalla och glesa universum. Rum, tid och materia uppkom alla vid Big Bang. Termerna "Big Bang" och "Steady State” myntades av astronomen Fred Hoyle under en radiointervju i BBC den 28 mars 1949, som ett kärnfullt sätt att karakterisera de båda dominerande kosmologiska teorierna vid den tiden. Termen Big Bang i sig är dock något missvisande då det inte handlar om en explosion av materia i en tom rymd utan istället om en expansion av rummet som materian befinner sig i. 

Grunden till Big Bang-teorin lades redan 1922 av den ryske matematikern Aleksandr Fridman och oberoende 1927 av den romersk-katolske prästen och astronomen Georges Lemaitre, 1894–1966. Fridman var den förste som upptäckte att det fanns lösningar till Albert Einsteins allmänna relativitetsteori där universum inte var statiskt utan kunde utvidgas eller krympa. Einstein hade infört den kosmologiska konstanten i sina fältekvationer för att kunna ha ett statiskt universum, och avfärdade i början Fridmans ekvationer som ofysikaliska. Införandet av den kosmologiska konstanten var något som Einstein ångrade senare. Man får se det som en ovilja att lämna tanken av ett statiskt universum till en början. Lemaître återupptäckte dessa lösningar fem år senare och var den som drog slutsatsen att om universum expanderar måste det ha haft en början. Det finns inte mycket kunskap om hur det allra, allra tidigaste skedet av expansionen har gått till, när universum var yngre än planck-tiden, och för närvarande finns inte någon allmänt accepterad teori för kvantgravitation. Därför täcker inte Big Bang detta allra tidigaste skede eller ursprungstillståndets precisa karaktär. Istället beskriver den hur universum utvecklats sedan dess och framåt. 

Mycket intressant, sade Ida. Hon hade hela föredraget tänkt på annat. Nämligen mat. Hon var irriterad på Tom. Varför skall han alltid sova så extremt länge på mornarna? Vad skall vi göra tills han vaknar, undrade Ida? Jag kan berätta om krukväxter under tiden, sade hon. Pelargonierna till exempel. Dessa växter kommer från många olika länder runt om i världen. Många av dem är ursprungligen stora buskar och träd, men odlas här som inomhusväxter. Höjden som anges är den normala vid inomhusodling. Här hittar du även patio plants, det vill säga fleråriga växter som kan odlas i vinterträdgård, växthus, uterum och liknande med frostfri övervintring. De passar även som utomhusväxter under sommaren. Fleråriga arter kan normalt sås hela året. Mycket intressant, utbrast Jam! Han tänkte fortfarande på universum. Ida fortsatte med sitt. Hon pratade nu om snittblommor. När du får en bukett behöver stjälkarna nya snittytor, skär med en vass kniv. Detta för att de ska kunna ta upp syret och näringen från vattnet bättre vilket gör att blommorna håller sig längre. Inga blad ska vara kvar på stjälkarna som går ner i vattnet. Får du med näring med din bukett, häll det i vattnet. Byt vatten varannan dag. Se alltid till att ha en ren vas när du placerar din bukett i den. Det gör att buketten håller längre. 

Intressant, sade Jam. Han var helt ointresserad. Han avskydde Idas allt vidlyftigare prat. Även han började bli hungrig nu. Tom vaknade. Han gäspade, och sträckte på sig. Såg sig kring. Idas plats var tom, även Jams. Agnes sov lugnt bredvid honom. Barnen sov i soffan. Han tog av nattröjan, och tog på en ny. Steg upp, och tog på jeansshortsen, och svarta sockar. Träningsskorna med kardborreband. Tittade ut genom fönstret. Himlen var blå, med lätta skyar. Han gick ut i övre hallen, och fortsatte trappan ned till hallen. Kikade ut på verandan. De små kramades. Han kramade tillbaka. Han tog de tomma skålarna, och gick ut till köket med dem. Sköljde av dem, och ställde på diskbänken. Öppnade skafferidörren, och rotade fram mat till de små. Satte på kaffevatten till sig själv. Kom mina älskade, slutade han!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar