onsdag 11 mars 2015

Machiavelli


Machiavelli.

Kaninen Ida sträckte på sig. Hon gäspade. Det var tidig morgon, i skogen. Hon satte sig upp, och såg sig kring. Katten Jam sov lugnt och tungt. Han gnydde i sömnen. Han drömmer nog om möss, tänkte hon. Tom och Agnes sov i sängarna. Barnen låg i kökssoffan. De sov lugnt. Ida hade ett sött rosa nattlinne, med volanger. Hon reste sig upp, och bytte till gul liten tröja, och en röd kjol. Knästrumpor. Hon skuttade fram till fönstret, och såg ut. Himmelen var blå. Skuttade ned, och gick fram till dörren. Öppnade. Sval luft strömmade mot henne. Kom ut i övre hallen. Sköt igen dörren efter sig. Smög sig ned för trappan försiktigt och lugnt. Satte sig på hallgolvet, och tog på sina tennisskor. Gick ut på verandan. Hennes skål var tom. Det var lite för svalt. Hon satte sig, och tänkte på Toms syster. Systern var läkare. Hon hade två döttrar. Den ena var politiker. Den andra trädgårdsmästare. Politikern bodde i landets huvudstad. Hon företrädde ett parti Ida inte sympatiserade med. Systern bodde på en ö. I ett omgjort hus. Gammalt i grunden, men helt renoverat. Det var utbyggt, och helt modernt inuti. Systern var snäll. Hon talade länge i telefon med Tom när han var bekymrad. Ida tänkte på Toms bäste vän. Han var kemiingenjör. På gamla dagar hade han blivit hög chef. Han var ofta ute och reste. 

Såg fram mot pensionen. Jam ville berätta om en filosof. På liknande sätt som Aten var kulturens centrum under delar av antiken var Florens ett "Aten” under renässansen. Det var i Florens som Niccolò Machiavelli föddes och växte upp. Machiavelli läste de klassiska författarna och ansåg dessutom att det antika Rom borde tjäna som förebild för hans eget Italien politiskt och militärt. Även om kulturen blomstrade var den politiska miljön orolig. Det fanns flera rivaliserande italienska stadsstater mellan vilka intriger och maktkamper ständigt pågick. Machiavelli blev själv del av det politiska livet då han anställd av styret i Florens verkade som rådgivare och sändebud. På detta sätt kom han i kontakt med ledare för olika italienska stadsstater. Men då regimen i Florens störtades blev också Machiavellis politiska karriär avbruten. Han blev dessutom fängslad och torterad som misstänkt för delaktighet i en sammansvärjning mot Florens. Det ledde slutligen till att han blev förvisad från staden. Machiavelli fick nu leva ett enklare lantliv. Det är vid denna tid han börjar skriva om sina upplevelser i politiken. År 1513 blir Fursten till. Sedan medeltiden var ”furstespeglar” en vanlig genre, dessa innehöll bland annat praktiska råd för härskare och det är hit Machiavellis första filosofiska verk sällar sig. 

Fast Machiavellis bidrag är lite annorlunda då det öppnar upp för ett annat slags dygdemönster hos en härskare. Att följa alla moraliska regler är inte optimalt för en framgångsrik härskare, det är bättre av vara fruktad än älskad, sammanfattar Machiavelli. I den många gånger provocerande Fursten belyser Machiavelli en rad problem och svårigheter för en härskare. Människor är otacksamma och har lättare att känna missnöje än tillfredsställelse. Härskaren bör vara folkets vän utåt och uppfattas som hederlig, men det behöver finnas en dold agenda vid sidan om detta. Han är pragmatisk och är heller inte rädd för att förorda drastiska metoder som innebär våld och utplånande. När en härskare intar en ny stat bör han antingen flytta sitt residens dit eller välja att helt ödelägga: ”man ska antingen omhulda människorna eller krossa dem”. Till skillnad från Platons idealsamhälle som det utmålades i Staten eller som Thomas More (1478-1535) skulle presentera sitt Utopia handlar Machiavellis politiska tankar om realiteten i hög grad. Han beskriver stater präglade av cykliska förlopp. De uppstår och blomstrar för att sedan till följd av egenintresse eller girighet försvagas för att i nästa fas splittras eller erövras. Hans syn på historien är att den upprepar sig och ödet har en stor inverkan på individens liv. Vi rår ungefär till hälften över våra liv, resten bestäms av ödet. 

Machiavelli liknar detta vid en flod som understundom stiger och ödelägger ett område. En översvämning kommer hända förr eller senare och kan inte förhindras; vad som kan göras är att innan detta sker anlägga fördämningar och verkställa andra förbyggande åtgärder. Den som är företagsam kan således till viss del påverka sitt fortsatta öde. Niccolò Machiavellis utvisning från Florens och avbrott i karriären blev startpunkten för hans filosofiska verksamhet, likväl önskade han sig hela tiden en återkomst till det politiska livet. Detta skedde aldrig, men desto mer har hans skrifter haft inflytande på den politiska idéhistorien. Mycket intressant, tyckte Tom. Ida nös. Är ni hungriga, undrade han? Vi är vrålhungriga, sade Jam som var på gott humör igen. De gick in i huset. Tom tog skålarna, och gick in i köket. Ni verkar glada. Är vi vänner nu, undrade han? Vi är de bästa vänner, slutade de små!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar