fredag 6 mars 2015

Stecolid


Stecolid.

Kaninen Ida vaknade i skogen. Reste sig upp, och såg sig kring. Gäspade, och sträckte på sig. Hon hade ett gult nattlinne. Kläderna låg på stolen. Hon tog av nattlinnet, och satte på en rosa blus, och en röd kjol. Knästrumpor, och tennisskorna. Skuttade upp på byrån, och såg ut genom fönstret. Himmelen var blå, fast det var tidig morgon. Vände sig om, och tog ett skutt ned. Katten Jam sov på sin plats. Tom sov bredvid sin Agnes. Barnen låg i soffan och sov lugnt. Kaminens lucka stod öppen. Locket var av. Några förkolnade vedträn låg på botten. Vedkorgen var halvfull. Toms broder hade varit där med ett lass ved. Hon öppnade dörren till övre hallen. Skuttade ut. Sval luft strömmade mot henne, det var kyligare utanför sovrummet. Stängde dörren försiktigt efter sig, och gick fram till trappan. Skuttade lugnt ned, till hallen, och vidare till verandan. Matskålen var nästan tom. En liten bit morot fanns där. Hon gnagde och mumsade. Solen stod lågt, och värmde inte ännu. Hon tänkte på sina konstiga drömmar, och boken hon höll på med. Den handlade om drömmar. Katten Jam vaknade. Han hade varit hos doktorn för sin ångest. Han blev rekomenderad stecolid. Jam läste på bipacksedeln. Så här stod det. Läs hela patientinformationen noga innan Du börjar behandlingen med Stesolid tabletter. 


Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde än angivet i patientinformationen. Stesolid är ett bensodiazepinpreparat. Det verkar genom att förstärka effekten av en dämpande substans (GABA) i hjärnan. Därigenom verkar det lugnande, ångestdämpande, kramplösande och muskelavslappande. Effekten av Stesolid tabletter kommer ofta redan efter 15-30 minuter, vilket innebär att man vid tillfälliga besvär kan vänta med medicineringen tills den behövs. Därigenom undviks rutinmässig användning. Stesolid används vid ängslan, ångest, rastlöshet. Svårighet att somna orsakas ofta av oro och spänning, som gör det svårt att slappna av, varför Stesolid kan underlätta insomningen. Stesolid används också som lugnande medel inför operationer, undersökningar och provtagningar som kan vålla oro. Dessutom används Stesolid vid muskelspasmer och epileptiska kramper samt vid alkoholavgiftning. Stesolid ska inte användas vid överkänslighet mot diazepam eller något hjälpämne i tabletten. Stesolid ska heller inte användas vid sömnapné, andningsuppehåll under sömnen. Risk för vanebildning finns med Stesolid. Ordinerad dos får ej överskridas. De som har nedsatt lever- eller njurfunktion, myastenia gravis (svårartad muskelsvaghet), dåligt allmäntillstånd och/eller tidigare har haft eller har pågående missbruk av läkemedel, alkohol eller narkotika bör rådgöra med läkare innan behandling med Stesolid påbörjas. 

Efter längre tids behandling med Stesolid ska medicineringen inte avbrytas plötsligt utan dosen ska minskas gradvis. Därigenom minskar risken för utsättningssymtom. Plötsligt avbruten behandling kan ge övergående orolig sömn, psykiska symtom och onormala känselförnimmelser. Rådgör med läkare. Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Stesolid under graviditet. Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Stesolid under amning annat än på bestämd ordination från läkare. Vid behandling med Stesolid kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning. Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering. Alkohol bör undvikas i samband med Stesolid–behandling, eftersom alkohol förstärker effekten av läkemedlet och kan nedsätta koncentrationsförmågan och vakenhetsgraden. Andra lugnande eller antidepressiva medel kan också förstärka behandlingseffekten. Rådgör med läkare. Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig. Dosen kan variera påtagligt beroende på indikation och individuell känslighet. Äldre patienter är känsligare. 

Vid regelbunden användning bör läkare och patient tillsammans försöka finna lägsta effektiva dos. Intressant, tyckte Ida. Hon hade börjat acceptera Jams oerhörda pratsamhet. Tom vaknade. Gäspade, och sträckte på sig. Satte sig upp, och såg sig kring. Jams plats var tom. Idas också. Agnes sov bredvid honom. Kysste henne på pannan, och steg upp. Bytte nattröjan mot en ny. Tog på shorts och träningsskorna med kardborreband. Gick ut i övre hallen. Stängde dörren försiktigt efter sig. Gick ned för trappan till hallen. ”Hurra”, utbrast Ida. Alla tre kramades. Jam ville berätta om sina tankar för Tom. Prata du Jam, tyckte Tom. Jam talade. Enligt tidigare beräkningar verkade det som att när jorden, på sin bana genom rymden, sveper igenom den mörka materia som man tänker sig fyller vår galax, skulle en del av de mörka partiklarna ibland kunna kollidera med atomkärnor i jorden, tappa lite energi och hamna i bundna banor kring, eller genom, jorden och göra om det flera gånger och genom årmiljonerna till slut hamna mitt inne i jorden. Om jorden efter fyra miljarder år sopat ihop tillräckligt många mörka partiklar skulle de kunna reagera med varandra och bilda andra partiklar, till exempel neutriner, som kan komma ut och detekteras. Intressant, tyckte Tom. Är ni inte hungriga, undrade han? Vi är vrålhungriga, sade Jam. Ni verkar vara vänner? Vi är de bästa vänner, slutade de små!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar