fredag 14 november 2014

Bad


Bad.

Katten Jam och Kaninen Ida hade badat. Det var på ön. Tom hade snurrat dem, och kastat i vattnet. De drog sig in mot land. Vattnet var grunt, ända långt ut. Ida plaskade ända in till stranden. Hon gick över sanden. Badtyget låg i gräset ovanför sandstranden. Hon lade sig på rygg vid tyget. Jam kom upp. Han lade sig på tyget. Tom simmade själv i det djupa långt ut. Ida tog av sin bikini. Hon tog på sommarklänningen. Jam låg bara och skådade upp mot himmelen. Han låg i gräset. Han hade någonting att tala med Ida om, men visste inte var han skulle börja. Tom simmade in mot stranden. Han gick på det grunda. Lite mer folk hade börjat komma. Det var människor från gästhamnen. Hamnen hade blivit mycket populär. En av de mest besökta i Bohuslän. Båtarna var stora nu för tiden. De låg i rader utanför varandra. Så skulle Pappa aldrig lagt sig, tänkte han. Tom gick försiktigt över sanden. Han ville inte ha mer sand än nödvändigt på fötterna. Han tänkte på hamnen. Bakom affären fanns platser för båtar permanent. Där skulle man kunna ha en liten båt, tänkte han. Nu låg den lilla båten i nordhamnen. Det var ok, men sydhamnen vore närmre. Han kom upp till Ida och Jam. Han satte sig på tyget. Jam skådade upp i himmelen. Den var blå. Tom tog på sig kortbyxorna. 

Skall vi gå till västerstranden, undrade han. ”Hurra”, skrek Ida. Ok, sade Jam. Tom vek ihop badtyget, och stoppade ned det i ryggsäcken. Han stoppade ned sin t-tröja också. Det var varmt. Tog på ryggsäcken. De gick över ängen. Jorden var sandig. Gräset var glest och gult. Ängsblommar fanns rikligt. Blåklockor stod i öar. Violer vilade sig. Blåklint och gullmora trivdes. Rödklöver fann tuvor. Stigen ledde fram till insjön. Vass växte rikligt. Bruna kolvar stod ute i vattnet. Tom såg tillbaka på stranden. Den västra sidan var fylld med rutten tång. Där växte ogräs frodigt. Ida begärde ordet. Hon berättade. Hon visade på insjön och talade. Bladvass kan bli upp till fem meter hög och ungefär lika lång under mark, i Norden dock bara en till fyra meter hög. Jordstammen är krypande och oftast under vatten. Från denna skjuter strån upp. Bladvassens strån är släta, utan hår eller åsar, och har många nod. Bladen är tjugo till trettio millimeter breda och kan bli en halv meter långa men oftast mindre. Snärpet är omvandlat till hår. Blomställningen är småax i vippa. Småaxen är violetta och smala, med två till sex blommor och rikligt med ljusa hår. Vippan är yvig, tio till trettio centimeter lång och sitter kvar hela vintern. Bladvass växer i de flesta sorters sjöar och våtmarker, men trivs bäst i näringsrika sjöar. 

Mycket intressant, tyckte Tom. Jam sade ingenting. Han funderade på att kontra med någonting. Till slut kom han på. Han harklade sig. Ursäkta, sade han. Jag kommer osökt att tänka på en farlig sjukdom. Han började. Hepatit C är en inflammation i levern som orsakas av ett virus. Det finns olika typer av virusorsakad hepatit. Viruset sprids framför allt genom blod. I enstaka fall kan man smittas genom sex. Ungefär tre procent av jordens befolkning uppskattas vara smittad och cirka femtio tusen i Sverige. Om man har fått en blodtransfusion före nittonhundra nittiotvå kan man ha smittats och bör testa sig för hepatit C. I dag testas allt blod innan det används i sjukvården. Efter att man blivit smittad dröjer det några månader innan infektionen bryter ut. Då kan man få symtom, men oftast märks inte infektionen. Det kan dröja flera år innan man upptäcker att man har sjukdomen. Det är viktigt att undvika att smittan sprids vidare och man får därför förhållningsregler enligt Smittskyddslagen av sin läkare. Mycket intressant, tyckte Tom. Ida sade ingenting. Hon tog på lurarna. ”love love med do”, sjöng The Beatles. 

Toms mobil ringde. Det var en god vän. Vännen skulle hjälpa Tom med hans blogg, till helgen. Bra, jag blir så hemmablind för egna texter, tänkte Tom. De kom fram till skogen nära stranden. Där stod ett bord med bänkar. Rikligt med blåklockor växte där. Ida ville fika, mumlade hon med lurarna på. Skogen var uppväxt precis i nivå med berget. Västliga vindar satte sedan stopp för tillväxten. De kikade in. Det var välkomnande öppet med grenar upptill enbart. Gångstigar med ett grönt tak. Tom gick ut till stigen igen. Jam kom efter. Ida surade. Enar växlade med blåbärsris och doftande pors. En berghäll var slipad jämn och behaglig. Ned mot insjön växte sileshår mellan tuvorna. Vass bredde ut sig. Västerstranden öppnade sig. Där fanns två bord med bänkar. De stannade vid den första. Tom tog av ryggsäcken. Han ställde den i gräset. Växtligheten var gles här. Kullerstenarna började ta över. Han lade undan badgrejerna. Ida var fortfarande sur. Hon är mer långsint än Jam, tänkte Tom. Havet gränsade mot himmelen. Mörkblått övergick i ljusblått. Han plockade upp Idas förskaffning. Sedan Jams. ”Jag tycker om er trots allt”, slutade Ida med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar